Bulgarian Български

Прочети още...

1. Тюрки или не са били нашите древни предци? Описанието и установяването на народностната принадлежност трябва да бъде направена по т.нар интердисциплинарен метод - на проверка се подлагат фактите през призмите на няколко науки археология, лингвистика, антропология, генетика, бит и обичаи ... 

2. Кога е създадена България? Съгласно именника на българските владетели, България е създадена много преди 681 г.

3. Славяни и славянство? Какъв е произходът на думата славяни?

 

 

Прочети още...

В нашето минало няма по-загадъчна личност от тази на Боян Мага. Споменът за него е скъпа национална тайна и гордост. Образът му, през далечината на 10 века, излъчва обилни внушения. В тях трепти смътното досещане за непостижима в своята забуленост загадка.

Потопът в Черно море, древните преселения предизвикани от него и значението им обособяването на европейските народи доц. д-р Я. Й. Шопов  Представен на 8 Ноември 2012 г. в Софийския Университет "Св. Кл. Охридски"

Интересни научни изследвания на български изследователи за потопа в Черноморския басейн, потенциалната му връзка с Потопа описан в Библията, шумерския епос Гилгамеш и други древни ръкописи и възможният механизъм, по който може да стане такава глобална природна катастрофа. Пионерските изследвания на екипите на Софийския Университет "Св. Кл. Охридски" и на секцията по Морска геология и археология на Института по Океанология на БАН в тази област са допълнени с данни от археологически разкопки и антропологически реконструкции на древните обитатели на Черноморието. Обобщаването на независимите резултати от изследвания на двата екипа показва, че според геоложки данни Библейския сценарий за Потопа описва доста добре природен катаклизъм станал в Черноморския басейн в далечното минало. Според филма представените резултати сочат, че европейската цивилизация е възникнала по нашите земи. Чрез съпоставяне на тези резултати с находките от Варненския некропол се издига идеята, че тази цивилизация може да е повлияла ред други по-късни цивилизации.

Прочети още...

Основоположник на това учение, в основата на което стои вярата в Христос и християнството, е Венеамин, по-малкият син на цар Симеон, известен още като Боян Мага. Когато баща му умира, на престола сяда брат му Петър, а Вениамин отива да учи в Константинопол, където завършва Магнаурската школа. Има сведения, че там е бил приет в тайна египетска школа за посветени, където е въведен в древните познания по космогония, езотерика, религия, философия, лечителство. Когато се връща в България, основава духовна школа.

Прочети още...

Учението на богомилите е предмет на много проучвания и установените факти и примери понякога водят до различни противоречиви изводи.

Френският учен А. Ломбард дава убедителни доказателства, че богомилството е самородно българско явление, което не е във връзка с никое друго.

Действително, богомилите са оригинални мислители, а не разпространители на чужди учения. Всъщност богомилството черпи сили от древните извори и става свързваща брънка между източните и западните мистични системи.

Прочети още...

В официалните теории, корените на богомилството са в Мала Азия. Вярва се, че то е създадено на основата на източни доктрини. “Хората, изповядващи тази особена форма на християнството, са наричани с различни имена: катари, павликяни, манихеи, албигойци, патарени, българи”, пише Павел Серафимов в “Истинската история на България”.