Bulgarian Български
ЧАСТ ОТ ТАЙНАТА НА ВАТАН

Най-стария език в света е ватанският. Учителят казва: Най-древният език, който слиза на земята, е Ватан. В последствие той се е скрил, защото е свързан с тайната на вътрешното мълчание на духа. Това мълчание, което ни разкрива, че животът е неизговорим. Когато музикантът постигне истината, той ще разбере, че музиката вече не е необходима. Когато молитвата достигне до краен предел на съвършенство и тя не е необходима, защото се превръща в постоянна будност.

Вотан, това означава ватански, това е синът на тайната, а сам той остава тайна неразгадана. Ватан е един от най-древните и велики учители, свързан с древните легенди за слънцето. От него е произлязъл и ватанския език.

Ватанският език се състои от 61 букви-духове. Това са букви-пентакли, букви-ключове на свещеното начало. Само тези букви-ключове могат да проникват и да изяснят тайната на небето и земята. Ватан, от една висока позиция на Христос е идвал в България много често, в Преслав. За достойните се е явявал Вотан и ги е дарявал с посвещението на буквите. Във ватанския език има букви, с които се минава от един свят в друг чрез самата духовна идея на буквите. Има други букви, чрез които се четат идеите на собственото вътрешно поле. Има букви, които пробуждат мистичния устрем, тези букви разкриват идеите на думите. Например: Що е искане? Отговор: Устрем за сливане. Има поредица от такива думи.
Има букви, чрез които се прониква във вътрешния ред на духа. Има букви във Ватан, които дават способности за апостолство и проповядване. Има букви, чрез които се поставя власт над скритата змия, която е във вътрешността на човека. Името на човека е съставено от букви. Това означава, че името на човека е пътя, по който човекът трябва да върви. Всяко име има своя скрита, специфична, вътрешна идея. Тя е скрита първо в буквите, второ в техните съчетания и трето, в духовните сили, произтичащи из между буквите.
Окултната наука казва: Ако човек прозре скритата идея в името си, той ще прозре и Божествения замисъл в себе си. Според Вотан, когато буквите станат съкровената същност на човека, те се превръщат в съкровено проникване в Древния. Свещените букви на духа имат свои езотерични комбинации. Чрез тях буквите се сливат с определени идеи в безкрайността.
Знае се, че Вотан е живял в Сирия, идвал е няколко пъти в България, в подзмемията на Преслав. Вотан е бил учител на Боян Мага и учениците му. Богомилите са издали много книги по Кабала, магия и т.н., почти всички книги са запазени. Вотан е главен организатор на богомилите. Връзката на Боян Мага и Вотан е стара. От миналото са били заедно и лично Боян е учил Йоан на Кабала и как да се пише Откровението. Кабала е точно тази наука, която е дала мистичното съдържание на откровението.
Що се отнася до името, човек трябва да е предан на идеята, скрита в името, защото тя определя висше служене на Бога, осъзнато. Когато Вотан е посетил тайния храм на Преслав и е присъствал на клетвата на богомилите, Вотан е дал на богомилите първообраза на Йоановото евангелие и Откровение. Било е свързано с клетва, защото за богомилите тайната на мълчанието е била първа и най-важна просветена добродетел.
Книгите на богомилите са били горени от църквите. Един от най-преданите и ревностни пазители на словото е бил Симеон Антипа, който е спомогнал книгите да се прехвърлят в една държава на съхранение. Според кабалистичните книги на богомилите, който може да извърви пътя на седемте печата, той може да извърви пътя на звездите и да проникне в тяхната вътрешност.
Ватанският език се е състоял от 61 букви-аркани. Те дават най-дълбока възможност да се тълкуват думите. Например, понятието небесна жена е с много дълбок смисъл. Част от идеята е: Очистване на духа чрез самооплодяване. За Вотан и посветените евреи се е смятало, че буквите са символи на сияещи същества. Единствено любовта е силата, даваща право да се проникне в тези букви. В древния език думата любов е символизирала виделината, не светлината, т.е. това, което вижда вътре в светлината. Затова се казва, че любовта вижда само себе си или Бог познава само Себе Си. Това е свързано и с древната, ранната реч. От нея са произлезли легендите за първите неща. Днес това се превежда по друг начин. Свързано е с незабележимата святост. Според Боян, в тайното учение на богомилите това е наречено “по стъпките на възторга и обожанието”.
Вотан казва:Древният е дал на хората най-финото от Себе Си и това е изразено така:И даде им искра. В тази искра е силата, която овладява равновесието на мистичната змия. Това е бялата змия, символ на огнения свят. Ватанският език е свързан с диханието на първичните творчески форми. Според този древен и първичен език се смята, че любовта е лицето на вечността, а будността е окото на възраждането към тази вечност. Пред богомилите Ватан често е казвал:Ела и виж мистерията на думите, но пряко не е говорил за нея, за думата, защото е знаел, че е много дълъг пътят, който е въведение в света на буквите. Той е знаел, че думата е запечатана тайна и може да се разкрие само от мистичния език на духа.
Във ватанския език има специална буква, която въвежда ученика в обожание на самотата, защото там се изгражда Божественото тяло, няма нищо общо с отчаянието. Други букви разкриват крилата на мълчанието, но всичко това е скрито в хранилището на любовта. Смята се, че буквите на ватански са направени от най-специално, невидимо, духовно вещество. И за да проникне ученикът в тях, той трябва да събуди вечността в себе си. Тогава той ще види живота и в камъка, защото тогава камъкът не е камък, а има вътрешен духовен образ. Името Петър погрешно се тълкува като камък, името означава скалата на силата и скалата на духа или означава:Роденият от мистерията на духа. В древната Кабала това се наричало извиращата скала.

Автентичната глаголица има връзка с азбуката Ватан, която е древен божествен код - АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ (ВИДЕО)

Лекция на Таньо Танев и Ангел Манев по време на Историческа конференция, Варна 2016, организирана от Сдружение "България - Дух и Култура"

Предстои да чуете два академични доклада, в които доклади всичко, което ние показваме и казваме е повторяемо и доказуемо. Тук говорим за наука и затова отгоре пише БАН – Българска Академия на Науките. Ние заставаме с имената си и твърдим, че това са научни доклади, който не вярва да тръгне да ги оборва.

Второто нещо: от много време ние използваме като една от патериците в нашите изследвания, изследванията на Сент Ив д'Алведр. От много време на нас двамата ни се лепят различни етикети, включай и това, че сме евреи, защото сме използвали еврейските знания на д'Алведр. Досега не сме реагирали. Критиците на д'Алведр директно обясняват кой е той. Като малък баща му го дава в приют и неговият възпитател Франсоа Огюст Дьо Мец е.... стар катар! Далведеровото учение е учение на катарите!

Във втория доклад ще Ви покажем как се прави сплав между знанията на д'Алведр и това, което дава Рудолф Щайнер в окултната наука. Ще видите как се ражда съвременна наука, жива наука. Ще Ви покажем много неща, които ние за първи път в света казваме.

ДОКЛАД 1: „Доказателства за свещеността на българската азбука Глаголица“
Предмет на нашето изследване са свещени азбуки и затова сме длъжни да използваме понятия от духовният свят, защото само материалистичните понятия не могат да се използват при анализи на духовните прояви.

Свещените слънчеви азбуки са изградени от по 22 букви. Характерът на азбуката не се пренася автоматично върху характера на езика, на който се използва тази азбука. По този начин свещеността на азбуката не прави непременно езика свещен и обратно.

На ватан, на санскрит шем-ан означава „Божественото небе на славата съм аз“, сиреч словото или принципът, а шеми-ах означава „Божественото небе на славата излъчва горещо слово“. Господарят на ШеМа е Меши-ах – принципното слово на всевишният Бог.

Във всички свещени азбуки имат стожерни, основни букви, които отразяват света на трите Вселени – на Божествената, Астралната и Човешката. Това са трите съзидателни или конструктивни букви на всяка божествена азбука.

Във всички свещени слънчеви азбуки буквите са 22 – три стожерни вселенски, 12 зодиакални космически и 7 планетарни.
За основата на всички писмености на Земята, Сент Ив д'Алведр поставя първата азбука, съществувала още преди потопа на Ной, Адамическата азбука – ВАТАН. Азбуката Ватан е в основата на много древни писмености и езици. Това е свещената азбука на езика на боговете и полубоговете, езикът санскрит. Тази азбука е морфологична, защото в изписването й са отразени конкретни космологични процеси, свързани със сътворението и с еволюцията на човека на Земята.

През 1984г. двама изследователи, Медунциева и Попконстантинов, публикуват в една своя книга графитите от Кръглата църква до Преслав. През 2015г. на голяма международна конференция, ние за пръв пръв доказахме, че датировката на Кръглата църква, направен от Официалната наука е грешна и невярна. Доказахме, че тази църква е първият християнски храм в Европа и е построен ок. 325 – 330 г.

През 1996г. ние снехме графита от стената на кръглата църква и все още имаше и други неща написани там. Този графит е ключът, чрез който възстановихме подредбата и точните сакрални значения на българската азбука Глаголица. Тази Глаголица е различна от масово тиражираната уж българска букварна глаголица. Глаголицата от Кръглата църква е с трета буква Глаголи, а не Веди, т.е. Аз, Буки, Глаголи…, а не Аз, Буки, Веди, Глаголи и т.н.

ЧАСТ ОТ ТАЙНАТА НА ВАТАН

ЧАСТ ОТ ТАЙНАТА НА ВАТАН

Най-стария език в света е ватанският. Учителят казва: Най-древният език, който слиза на земята, е Ватан. В последствие той се е скрил, защото е свързан с тайната на вътрешното мълчание на духа. Това мълчание, което ни разкрива, че животът е неизговорим. Когато музикантът постигне истината, той ще разбере, че музиката вече не е необходима. Когато молитвата достигне до краен предел на съвършенство и тя не е необходима, защото се превръща в постоянна будност.

Вотан, това означава ватански, това е синът на тайната, а сам той остава тайна неразгадана. Ватан е един от най-древните и велики учители, свързан с древните легенди за слънцето. От него е произлязъл и ватанския език.

Ватанският език се състои от 61 букви-духове. Това са букви-пентакли, букви-ключове на свещеното начало. Само тези букви-ключове могат да проникват и да изяснят тайната на небето и земята. Ватан, от една висока позиция на Христос е идвал в България много често, в Преслав. За достойните се е явявал Вотан и ги е дарявал с посвещението на буквите. Във ватанския език има букви, с които се минава от един свят в друг чрез самата духовна идея на буквите. Има други букви, чрез които се четат идеите на собственото вътрешно поле. Има букви, които пробуждат мистичния устрем, тези букви разкриват идеите на думите. Например: Що е искане? Отговор: Устрем за сливане. Има поредица от такива думи.
Има букви, чрез които се прониква във вътрешния ред на духа. Има букви във Ватан, които дават способности за апостолство и проповядване. Има букви, чрез които се поставя власт над скритата змия, която е във вътрешността на човека. Името на човека е съставено от букви. Това означава, че името на човека е пътя, по който човекът трябва да върви. Всяко име има своя скрита, специфична, вътрешна идея. Тя е скрита първо в буквите, второ в техните съчетания и трето, в духовните сили, произтичащи из между буквите.
Окултната наука казва: Ако човек прозре скритата идея в името си, той ще прозре и Божествения замисъл в себе си. Според Вотан, когато буквите станат съкровената същност на човека, те се превръщат в съкровено проникване в Древния. Свещените букви на духа имат свои езотерични комбинации. Чрез тях буквите се сливат с определени идеи в безкрайността.
Знае се, че Вотан е живял в Сирия, идвал е няколко пъти в България, в подзмемията на Преслав. Вотан е бил учител на Боян Мага и учениците му. Богомилите са издали много книги по Кабала, магия и т.н., почти всички книги са запазени. Вотан е главен организатор на богомилите. Връзката на Боян Мага и Вотан е стара. От миналото са били заедно и лично Боян е учил Йоан на Кабала и как да се пише Откровението. Кабала е точно тази наука, която е дала мистичното съдържание на откровението.
Що се отнася до името, човек трябва да е предан на идеята, скрита в името, защото тя определя висше служене на Бога, осъзнато. Когато Вотан е посетил тайния храм на Преслав и е присъствал на клетвата на богомилите, Вотан е дал на богомилите първообраза на Йоановото евангелие и Откровение. Било е свързано с клетва, защото за богомилите тайната на мълчанието е била първа и най-важна просветена добродетел.
Книгите на богомилите са били горени от църквите. Един от най-преданите и ревностни пазители на словото е бил Симеон Антипа, който е спомогнал книгите да се прехвърлят в една държава на съхранение. Според кабалистичните книги на богомилите, който може да извърви пътя на седемте печата, той може да извърви пътя на звездите и да проникне в тяхната вътрешност.
Ватанският език се е състоял от 61 букви-аркани. Те дават най-дълбока възможност да се тълкуват думите. Например, понятието небесна жена е с много дълбок смисъл. Част от идеята е: Очистване на духа чрез самооплодяване. За Вотан и посветените евреи се е смятало, че буквите са символи на сияещи същества. Единствено любовта е силата, даваща право да се проникне в тези букви. В древния език думата любов е символизирала виделината, не светлината, т.е. това, което вижда вътре в светлината. Затова се казва, че любовта вижда само себе си или Бог познава само Себе Си. Това е свързано и с древната, ранната реч. От нея са произлезли легендите за първите неща. Днес това се превежда по друг начин. Свързано е с незабележимата святост. Според Боян, в тайното учение на богомилите това е наречено “по стъпките на възторга и обожанието”.
Вотан казва:Древният е дал на хората най-финото от Себе Си и това е изразено така:И даде им искра. В тази искра е силата, която овладява равновесието на мистичната змия. Това е бялата змия, символ на огнения свят. Ватанският език е свързан с диханието на първичните творчески форми. Според този древен и първичен език се смята, че любовта е лицето на вечността, а будността е окото на възраждането към тази вечност. Пред богомилите Ватан често е казвал:Ела и виж мистерията на думите, но пряко не е говорил за нея, за думата, защото е знаел, че е много дълъг пътят, който е въведение в света на буквите. Той е знаел, че думата е запечатана тайна и може да се разкрие само от мистичния език на духа.
Във ватанския език има специална буква, която въвежда ученика в обожание на самотата, защото там се изгражда Божественото тяло, няма нищо общо с отчаянието. Други букви разкриват крилата на мълчанието, но всичко това е скрито в хранилището на любовта. Смята се, че буквите на ватански са направени от най-специално, невидимо, духовно вещество. И за да проникне ученикът в тях, той трябва да събуди вечността в себе си. Тогава той ще види живота и в камъка, защото тогава камъкът не е камък, а има вътрешен духовен образ. Името Петър погрешно се тълкува като камък, името означава скалата на силата и скалата на духа или означава:Роденият от мистерията на духа. В древната Кабала това се наричало извиращата скала.

Автентичната глаголица има връзка с азбуката Ватан, която е древен божествен код - АКАДЕМИЧНА ЛЕКЦИЯ (ВИДЕО)

Лекция на Таньо Танев и Ангел Манев по време на Историческа конференция, Варна 2016, организирана от Сдружение "България - Дух и Култура"

Предстои да чуете два академични доклада, в които доклади всичко, което ние показваме и казваме е повторяемо и доказуемо. Тук говорим за наука и затова отгоре пише БАН – Българска Академия на Науките. Ние заставаме с имената си и твърдим, че това са научни доклади, който не вярва да тръгне да ги оборва.

Второто нещо: от много време ние използваме като една от патериците в нашите изследвания, изследванията на Сент Ив д'Алведр. От много време на нас двамата ни се лепят различни етикети, включай и това, че сме евреи, защото сме използвали еврейските знания на д'Алведр. Досега не сме реагирали. Критиците на д'Алведр директно обясняват кой е той. Като малък баща му го дава в приют и неговият възпитател Франсоа Огюст Дьо Мец е.... стар катар! Далведеровото учение е учение на катарите!

Във втория доклад ще Ви покажем как се прави сплав между знанията на д'Алведр и това, което дава Рудолф Щайнер в окултната наука. Ще видите как се ражда съвременна наука, жива наука. Ще Ви покажем много неща, които ние за първи път в света казваме.

ДОКЛАД 1: „Доказателства за свещеността на българската азбука Глаголица“
Предмет на нашето изследване са свещени азбуки и затова сме длъжни да използваме понятия от духовният свят, защото само материалистичните понятия не могат да се използват при анализи на духовните прояви.

Свещените слънчеви азбуки са изградени от по 22 букви. Характерът на азбуката не се пренася автоматично върху характера на езика, на който се използва тази азбука. По този начин свещеността на азбуката не прави непременно езика свещен и обратно.

На ватан, на санскрит шем-ан означава „Божественото небе на славата съм аз“, сиреч словото или принципът, а шеми-ах означава „Божественото небе на славата излъчва горещо слово“. Господарят на ШеМа е Меши-ах – принципното слово на всевишният Бог.

Във всички свещени азбуки имат стожерни, основни букви, които отразяват света на трите Вселени – на Божествената, Астралната и Човешката. Това са трите съзидателни или конструктивни букви на всяка божествена азбука.

Във всички свещени слънчеви азбуки буквите са 22 – три стожерни вселенски, 12 зодиакални космически и 7 планетарни.
За основата на всички писмености на Земята, Сент Ив д'Алведр поставя първата азбука, съществувала още преди потопа на Ной, Адамическата азбука – ВАТАН. Азбуката Ватан е в основата на много древни писмености и езици. Това е свещената азбука на езика на боговете и полубоговете, езикът санскрит. Тази азбука е морфологична, защото в изписването й са отразени конкретни космологични процеси, свързани със сътворението и с еволюцията на човека на Земята.

През 1984г. двама изследователи, Медунциева и Попконстантинов, публикуват в една своя книга графитите от Кръглата църква до Преслав. През 2015г. на голяма международна конференция, ние за пръв пръв доказахме, че датировката на Кръглата църква, направен от Официалната наука е грешна и невярна. Доказахме, че тази църква е първият християнски храм в Европа и е построен ок. 325 – 330 г.

През 1996г. ние снехме графита от стената на кръглата църква и все още имаше и други неща написани там. Този графит е ключът, чрез който възстановихме подредбата и точните сакрални значения на българската азбука Глаголица. Тази Глаголица е различна от масово тиражираната уж българска букварна глаголица. Глаголицата от Кръглата църква е с трета буква Глаголи, а не Веди, т.е. Аз, Буки, Глаголи…, а не Аз, Буки, Веди, Глаголи и т.н.