Bulgarian Български

1 август 2017 г.

СИЯЕЩИЯТ ИСЛЯМ

(Лекция 1)

 

ИСЛЯМЪТ ЗА ЗДРАВЕТО

(Първа идея за размишление)

 

СИЯЕЩИЯТ ИСЛЯМ

Продължение

(Лекция 2)

 

ИСЛЯМЪТ ЗА ИСТИНАТА

(Втора идея за размишление)

 

МОХАМЕД – ПРЕКРАСНИЯТ

(Лекция 3)

 

МОХАМЕД

Продължение

(Трета идея за размишление)

 

 

Да си направим ограждащата формула.

Днес ще говорим за Исляма. Казах и в предното интервю, че тези, които разберат Исляма – тероризмът отпада за тях. Въобще, когато едно нещо бъде дълбоко разбрано, отпада проблемът.

СИЯЕЩИЯТ ИСЛЯМ

(Лекция 1)

Какво казва Ислямът:

Търпеливите ще бъдат щедро възнаградени.

Аллах е Единственият Законодател, Той е Единственият Източник на всяка присъда. (Наистина е така: Той знае всички прераждания, знае точно как да влиза и да действа. Няма друга Правда – нито във Вселената, нито в света – освен Неговата.)

Той е Знаещият. На когото Аллах не е отредил Светлина, за него няма да има Светлина.

Казва Ислямът:

Кой е с по-добра религия от онзи, който се е отдал честно на Аллах и с голяма Преданост? Нуждата да се служи на Аллах е по-голяма от тази нужда за храна и вода. (Това е разбиране, това е Преданост!)

Всяко нещо, което се случва, съдържа поука.

За какво ми е земният живот, ако нямам Аллах в себе си?

Философите и учените нямат никога никаква мисия.

Ако Аллах не дойде в моя живот – моите дела, каквито и да са те, няма да ме спасят.

Повтаряй името на Аллах, докато Той влезе в твоето сърце.

Познаването на Истината е узряване за Тайните на Аллах.

Сърцето на земния човек е руини, а умът му е сметище.

Чистото сърце те води към Аллах, а не краката.

Свободата – това е пълна духовна самодисциплина.

Където свършва моята сила, там започва помощта на Аллах.

Покаянието е срещата на човека със себе си.

Внимавай сърцето ти да не е пробито!

Мярката за достигането на целта е истинската работа – а не религиозността.

Животът е скрита Реалност със строги правила.

Човек не може да спечели Божията Помощ, преди да я е заслужил.

Ако едно нещо тревожи сърцето ти, не го прави.

Аллах никога не напътства съмняващите се, неверниците.

Само Бог знае кое е добро за хората.

Аллах е оставил много хора да си живеят в своите измислици.

Бедата сполетява хората според Волята на Аллах.

Който не вярва в Съдбата, става високомерен и се проваля.

Този, Който отстранява злото, това е Единственият – Аллах.

Търпението е сияние.

Има ли неверник, който да върви в Пътя на Аллах?

Има една скрита Справедливост, която ще подреди всичко. (Всъщност и затова има карма – защото във Вселената трябва да има ред и порядък. Всеки човек, рано или късно, трябва да разбере, че нищо не е случайно, което му се случва.)

Аллах е, Който отнема живота ни – и няма друга сила с такава власт.

Той е, Който дава сила да преодоляваме.

Достатъчно е в сърцето ти да има само една прашинка нечистота, за да изпуснеш целта.

Ако някой човек може да създава, накарайте го да създаде мравка.

Не казвай за нещо: „Аз ще направя това“, без да го е пожелал Аллах.

Благата идват от Аллах – и с тях Той ни изпитва.

Сатана не може да въвежда в заблуждение очистените хора.

Най-добрият джихад е изкореняването на лошите навици.

Помощта произлиза единствено от Мъдрия Аллах.

Сърцата на хората са в Неговите Ръце.

Ако Аллах не те пази, никой друг не може да те пази.

Никой не може да постигне Неговата Мъдрост – освен ако Той не позволи.

Той поразява нечестивите – и Той знае точно как.

Всяка стихия на природата се подчинява на Неговата Воля. (Тука само си спомням – Древният Тот казва: Стихиите са излъчени от Него. Той ги превъзхожда. Той ги е създал от Себе Си, но Той ги превъзхожда, те са Негови слуги.)

Христос – казва Ислямът – ще изчисти Християнството от всички измислици.

Христос е непоклатим. Той не се подава на влиянието на обществото; Той е, Който влияе на обществото.

 

 

ИСЛЯМЪТ ЗА ЗДРАВЕТО

(Първа идея за размишление)

Само Той, чрез Своите раби, изработва правилните лекарства.

Чрез пчелите Аллах създава меда за лечението на хората.

Всяко правилно лечение Той го ръководи, Той го държи в Своите Ръце.

Твоята болест може да превърне минутите в часове на поклонение към Аллах.

Болестта е верен съветник, който ни предпазва от скрита, по-голяма беда.

Ти, който си болен, имаш право не на оплакване, а на благодарност и търпение.

В болестите са скрити много Негови сияния.

Има болести, които топят животинските страсти.

За някои хора болестта е здраве, а за други хора здравето е болест.

Чрез търпение временната болест те избавя от други вечни болести. (Затова някои хора изглеждат праведни, но страдат, за да изкупят нещо и в бъдещето и после да бъдат свободни.)

Изтръгни корена на болестта – това е старото безпокойство. (Става въпрос за тревоженето. В тревоженето няма Вяра.) Безпокойството е критика на Божията Милост, това е упрек към Божията Мъдрост.

Най-искреното нещо от благите дела – това е болестта. (Честна, искрена – идва да те научи на правилни неща, без заобикалки. Въпросът е как ще я приемеш.)

Аллах – Той решава лекарството, Той решава изцелението и Той решава дали те да действат, или да не действат.

Най-благородното и благодатно лекарство е Словото. Пази се от словата, които изричаш, защото те могат да те пленят.

Една крачка в името на хигиената е по-важна от сто крачки в името на лечението.

Знание, което не води към Бога, е болест.

Болест е, когато в днешния свят безсрамието се аплодира.

Най-важното за изцелението е Будността и Любовта към Бога.

СИЯЕЩИЯТ ИСЛЯМ

Продължение

(Лекция 2)

Окончателното решение във всички работи е само в Неговата власт.

Смисъла постигат само тези, които Го познават – тези, на които Той е позволил да Го познават. Той твърдо подържа Избраните Си и в този, и в онзи свят. Той отклонява, които реши, от Правия Път.

Всичко, което се големее, Аллах ще го унищожи.

Който проявява Търпение, Аллах ще му внуши Търпение. Щедър дар е Търпението!

Отказът от лъжата е най-големият и истински пост.

Нито един човек не отговаря за чужди грехове.

Ако някои хора живеят дълго, ще получат вреда – а други, ако живеят дълго, ще получат полза.

Аллах е, Който ни усилва и укрепява с крепкото Си Слово.

Молитвата е по-добра от съня.

Ако не обичаш Аллах повече от баща си и децата си, няма да повярваш достатъчно – ще ти липсва истинска Вяра.

Който не признава Словото на Аллах, той върви към все по-тежкия път на поражение.

Аллах обича усилията на слабия човек.

Ако желаеш за някого Правия Път, но Аллах не го води – няма за такъв човек помощници.

Не можете да пожелаете да изберете Пътя към Бога, ако това не го пожелае Бог: това тръгва от Него.

Той следи сърцата, защото те са носители на намеренията.

Второто Пришествие ще очисти Християнството от всички заблуди. Голямата и гигантска личност на Антихриста е съставена от погрешната християнска и земна вяра. И когато Христос дойде за Второто Пришествие, ще Го познаят само Избраните, а не тези, които Му вярват.

Вярата на Христос в Бога е толкова силна, че никога не се поддава на въздействие. Христос е независим от света. Христос е Правият Път – а не религията. Самият Христос е благодат и честен пример. Христос е роден без баща, а само с думата на Бога: „Бъди!“. Христос ще достигне Своята Старост след Второто Пришествие. И Учителя казва това – Той се подготвя за 25-ия Старец. Няма такава сила в света, която да убие Христос.

Самото Чисто Слово е Месия, защото това Слово е Бог в действие.

Ще обясня що е Словото... Словото – това е Духът на Бога, това е изпратен допълнителен Дух от Бога. Това Слово е Божия възможност, а не човешки неща. Това означава, че Христос е Пратеник на това универсално Слово – казва Ислямът. И Учителя казва: Христос е Дух от това Слово. Той е Син на Бог – Слово. Христос се ражда по непознат начин за хората: без баща; Той е образуван пряко от Бога чрез Слово – ето защо Христос е Слово. Той е Слово вътре в Словото.

ИСЛЯМЪТ ЗА ИСТИНАТА

(Втора идея за размишление)

Срещата с Аллах е най-великата Истина.

Който говори неистинни думи, проваля своите молитви.

Истинното четене е да се научиш да четеш с погледа на Твореца.

Който съумее да се слее с Истината, той става не човек, а Дълбина Божия.

Религията не е още Истина. Тя е велико начално училище за всички хора.

Свойството да се вижда е въпрос на Истинност.

Истината Я знае единствено Той, и само Той решава с кого да Я сподели.

Избраните виждат Истината в съзнанието си, защото сам Той ги докосва с Нея.

Всевишният може да създаде всяко същество без родители.

В света съществува Велика Истина и главозамайващ Порядък, но само Мъдрите разбират това. (Наистина, на всяка крачка – Правда, но само Мъдрите разбират това. Някои мислят, че в света има неправда, защото не знаят как действа Бог и Неговият Замисъл и как Той раздава последствията, които са посети.)

Божието Могъщество е Велика и Преславна Истина, но нашите слаби умове не могат да Я разберат.

При Единство с Неговата Истина, имаме лекота. Във всяка трудност има лекота, има леснина, но само Истината съумява да я види.

Тези, които не са в Неговата Истина, са роби на причините. Той е Истината, Той показва Правдата.

Всички катаклизми говорят за изгубения Път към Истината. Който си мисли, че катаклизмът е случаен, той няма ясна цел в живота, той се е отделил от Истината. Пази се от всичко, което те отклонява от Истината! (Няма да забравя какво ми казаха навремето Държавна сигурност: „Ако се откажеш от Любовта, Мъдростта и Истината, повече няма да те преследваме!“. Няма да казвам какво им казах...)

В най-тежките обстоятелства, Ислямът казва: Бъди усмихнат! (Говорим за най-тежките обстоятелства...) Бъди усмихнат – това е човекът на Аллах, това е човекът на Истината.

Нито Любовта, нито Истината могат да бъдат разбрани от простосмъртните и земните хора. Истината е Духовен Извор – нещо, което трябва да откриеш отвътре, защото всичко Истинно всякога е идвало отвътре и от Аллах.

Всички големи затруднения са времена за усърдни, истински молитви, за голямо усърдие.

Той е Съвършената Истина – и Неговата Истина е без недостатък.

МОХАМЕД – ПРЕКРАСНИЯТ

(Лекция 3)

Мохамед, наричан още Прекрасният... Да видим какво казва той...

Ако с вас се случи нещо, не казвайте: „Ако бях направил иначе, това нямаше да се случи“, а кажете: „Аллах го е замислил и извършил“ – защото с думата „ако“ започва работата на Дявола.

Този, който се опазва от съмнителното, остава чист.

Не променя Аллах положението на хората, ако те не се променят – ако те не променят своите мисли.

На когото Аллах желае добро, Той го прави Истинно-знаещ.

Когато Аллах възпрепятства нещо, тогава няма насреща даващ човек.

Нито един не знае какво ще бъде утре – освен Аллах. Никой не знае това, което е в утробата на жената, освен Той.

Всяко дете се ражда в естеството си, а родителите му го правят някакъв поклонник на религия.

Доволния от малкото, Аллах го обогатява.

В Търпението – казва Мохамед – е Покоят на сърцето.

Ако не престанеш да лъжеш, Аллах не се нуждае от твоя пост.

Най-добрият джихад е в усърдието по Пътя към Бога.

Достоен човек е само онзи, който е пожертвал себе си за Аллах.

Аллах изпраща изпитания на този, на когото иска да дари благата. Чрез изпитанията Аллах очиства избрания от греховете му и му възвръща Достойнството в Себе Си.

Най-желаното нещо от Аллах е вашето настойчиво усърдие, което проявявате.

Две неща от Милостта на Аллах носят загуба за много хора: здравето и изобилието.

Проклятие пада върху този, който проклина.

Бог в нас е, Който търпеливо понася всичко, включително и страданията, и болестите.

Никой не може да ти даде това, от което Аллах те лишава.

Когато Аллах пожелае някой да умре на определено място, тогава Той прави така, че човекът да има причина да се окаже точно на това място.

Следването на Истинския Път е нещо много по-важно от делата на човека.

За угнетяващите хора Аллах е подготвил тежки съдби и страдания. (Става въпрос за насилващите хора.)

Благата постъпка се извършва от Любов към Аллах, а не поради стремеж към блаженство (блаженство в рая).

Аллах превръща в неверник оня, който се покланя на звездите. (Наистина, никакви звезди не управляват съдбата на човека – никога не са управлявали. Единствен Бог управлява съдбата на човека.)

Аллах познава религиозната лъжа... Защото някои са казвали: „Четях Корана за Твоя Слава“, но Аллах ще ги погуби само с едно слово: „Ти лъжеш!“, тъй като Той чете в сърцата.

Много хора изучават религиозното и научното знание, за да кажат, че са дълбоко религиозни или много образовани – но Аллах е Всевиждащ и знае всичко.

Добро дело е да намислиш зло деяние и да не го направиш.

Това, което ти се е разминало, не е трябвало да ти се случи. Това, което вече се е случило с тебе, не е могло да ти се размине.

Помни: Мъчнотиите се сменят с облекчения.

Ако указът на управляващия влиза в противоречие с Аллах, този указ не трябва да се слуша и не трябва да се изпълнява.

С неприятелите си имай голямо Търпение.

Ако си въздържан, ще заслужиш Любовта на Аллах.

Нито един не е Истинен, докато всичките му стремежи не са в съгласие с Волята на Аллах.

Който си мисли, че в желанията му е Бог, нека да знае, че Бог го е отклонил от Себе Си. Бог не е в желанията – Бог е в Любовта.

Бог строго наказва този, който е изоставил молитвата. Самото изоставяне на молитвата е трупане на наказание.

МОХАМЕД

Продължение

(Трета идея за размишление)

Казва Мохамед:

Аз съм враг на този, който измъчва когото и да е. А на когото съм враг, ще му бъде потърсена сметка в Съдния ден.

(Ще обясня... Мохамед е проповядвал Учението – а тези, които не са го разбрали, те са създали религията. Още нещо – казва Мохамед: Христос е бил роден като Бог, а Мохамед е бил роден като човек, който е познал Бога и Божията Същност. Това всъщност е много по-труден Път – от човек да познаеш Бога; защото Христос е роден като Бог, познава Го като Бог и се връща като Бог. Да се родиш като Бог и да познаеш Бога не е трудно, но да се родиш като човек и да познаеш Дълбоката си Божия Същност, е много, много трудно – казва Мохамед.)

Който няма възможност да се ожени – това го предпазва.

О, Аллах, покажи ми всичко такова, каквото е! (Такива са били молитвите на Мохамед.)

Аллах прави да порасне всяко семе, което сеем. Той поддържа полета на птицата: ако се откаже от птицата, тя се блъска в скалата.

Грубостта е зло. И най-лошите сред злите хора са тези, които са груби.

Казва: Аз съм далече от това, на което се покланяте. Този, на Когото трябва да се покланяте, е Този, Който ме е създал – това не съм аз. Трябва да се покланяте на Бога, а не на Мохамед. Този, който отхвърля всичко, което е против Истината, той прави здрава връзка с Аллах (т.е. този, който поддържа Истината).

Всеки човек поотделно ще дава отчет какво е направил със своето здраве и със своето свободно време.

Любовта е създадена, за да ни озарява.

Езиците не могат да опишат превъзходния Живот на Любовта.

Кой е Аллах? Аллах е Този, Който е обгърнал Вселената със Своята безгранична, Божествена Милост.

Любовта засенчва с красотата си светлината на звездите.

Не отдавай важност на нищо друго в живота си – освен на Аллах.

Оставяй винаги настрана това, в което се съмняваш, и прави това, в което не се съмняваш.

В продължителните молитви има отдаденост, която много и винаги затруднява човешкото его.

Различаването на доброто от злото се дава чрез Откровение. Божията Воля е единствената мярка.

Да се научиш да владееш духовете – това се нарича преуспяване.

Бог е Творецът на всяко нещо и няма нужда от съучастници.

Аллах е Великият Владетел на всичко. Дори Аллах е Великият Владетел на всяко отмъщение: Той го решава. Библията казва: „Ще стане седемкратно отмъщение“. И в Битие се казва още: „Мое е отмъщението“, „Аз ще отмъстя на враговете...“ и т.н. (Т.е. тоз въпрос не трябва да се решава от хората, а от Бога.) Мохамед казва: Днес ви се въздава за това, което сте извършили. Всяко нещо в Бога има мярка. После казва за някои: Поразиха ги злите дела, които те си бяха отдавна извършили.

Загубил е онзи, който е скрил зло в душата си.

Аллах записва абсолютно всичко, което се замисля в дълбините на човека.

Сатана изкушава хората, за да им покаже това, което е скрито в самите тях. Той знае това, което е в сърцата.

Аллах знае това, което е преди събитията и което ще бъде след събитията. Той решава събитията, Той ги ръководи, Той ги изяснява – или Той ги замъглява. Всяко нещо Аллах го е премерил с точна мярка. Каквото е пожелал Аллах за хората, това се случва. Без Негово позволение, и листо не пада. Всяко действие на човека е под Негов контрол и наблюдение, т.е. под контрола на Аллах.

От всяка гледна точка, Аллах е Съвършен.

Когато човешките усилия са без Аллах, те са път към миражите.

Аллах определя и движи процесите в света.

Религията на всички народи е една. Който търси друга религия освен Покорност към Бога, той е от губещите хора.

Пътят на Търпението е винаги светъл.

Искайте от Аллах лек за всяка болест.

Който се моли, Аллах улеснява делата му.

Извършител на всичко е само Аллах и единствено Аллах.

АУМ