Bulgarian Български

2 декември 2014 г.

Л-я: ВАЖНИ НЕЩА

ИР: ВАЖНИ НЕЩА – продължение

Л-я: ВАЖНИ НЕЩА ОТ УЧИТЕЛЯ

ИР: УЧИТЕЛЯТ ЗА БОГА

Л-я: ЧИСТИЯТ СМЯХ

ИР: ЧИСТИЯТ СМЯХ – продължение

Л-я: СМЕШНИ АФОРИЗМИ

ВАЖНИ НЕЩА

(лекция 1)

Да си направим ограждащата формула.

Който е въвлечен в света, не е човек, а е роб. Човекът е загубил главната си способност – да се развива. Всеки, който обича илюзиите, ще става все по-слаб в живота.

Бог е твоят приятел и твоят скрит враг. Обикни врага си – и Бог, Който действа в него, ще го преобрази.

Умният поправя грешката; мъдрият не я допуска.

Истинският човек се ражда от Бога, а обикновеният човек – от зодиака си.

(Днес в един разговор обясних: няма значение под какви звезди си роден, абсолютно никакво значение. Важно е твоето дълбоко намерение и какъв дълбок избор правиш, какви желания избираш. Те решават пътя ти, а не какви звезди…)

Много хора нямат реален вътрешен свят.

Празно е лечението на човека, ако той не избере правилния живот. Човек, който няма връзка с правилното поведение, лечението му е голяма илюзия. Очаква го нова болест и нови трудности, дори и да бъде излекуван. Неправилното поведение поражда болестите.

Липсата на контрол е смъртоносен канал за разрушителните сили и голяма опасност и за човека, и за света.

Съдбата означава, че човек се е самоблокирал. (Някои търсят вина в роднини, в деца, в семейства – всякакви варианти. Или в държавата. Няма такава вина! Ти лично си посял нещата – никакви роднини, никакви родители.)

Грехопадението е израждане и умъртвяване на енергията.

Хората в този свят имат много неща, но нямат Себепознанието, нямат Бог.

Пътят към Бога е един: начинът на живот. В правилното поведение е отговорът на живота. Това поведение е по-важно от всяко богатство; то е духовно явление.

Сещам се, Буда казва: „Ако ти не си в Истината, каква медитация ще правиш?“. Казвам това, защото познавам много „медитатори“ – идват и говорят за дълбоки медитации, че и космически...

Лошото поведение на човека ще направи човека враг на себе си.

В света има много животни във формата на човеци.

Да си лишен от правилно мислене е страшно наказание. Процесът на правилното мислене е Тайна наука, защото тази мисъл, правилната, има Божествен произход – това е връзка с Източника.

В положителните емоции няма положителност – те не са духовни.

Разумният човек е рядко явление.

Любовта към Бога преодолява и закона, и държавата. Не позволявай на държавата да застане между тебе и Бога!

Енергията на Любовта е истинският имунитет. Оттам почва имунитетът, после са храните. Боян казва: „Любовта е, която става здраве“.

Който не върви към Себепознание, се заблуждава със знания.

Отнемането на живот е изгубване на Истината и отделяне от развитието.

Земното мислене е самата смърт. Вие знаете, Учителят нарича такива хора „движещи се гробове“; те си мислят че са живи – даже смятат, че движението е живот.

Знаещото его умира в невежество.

Богатият човек не е успял, той само е оцелял – но това е жалко оцеляване.

Ако обикнеш Истината напълно, тя ще те освободи от главния враг: самия тебе.

Змията беше само гост в Райската градина. Това зло, което се вмъкна в Рая, е друго; това зло беше човекът. Така Духът стана човек и се облече в материя.

Самото изкушение не е грях – грехът се намира в този, който се изкушава. Който се изкушава (това е диагноза!), никога не може да бъде истински добър. Той не може да се нарече „добър човек“. Изкушението е служител на Бога, за да израсне Бог в нас. Чистотата, която не е минала през изкушения, нищо не струва. Затова идват изкушенията.

Който се е посветил на света, винаги е губещ.

Любовта води към Бога и никога – към удоволствия и надежди.

Най-лошото, което е отлъчила Църквата от себе си, е Истинският Живот.

Търси Бог в себе си, а не успехи и резултати.

Всяко неразумно желание е дълбока пропаст.

Ако обичаш без очакване – духовен човек си, чист си.

В брака има падение, в женитбата има поучение, а в Любовта има Вдъхновение.

Не ти трябва Раят, а ти трябва Истината. Падението на човека е в нежеланието да търси и да разбира Истината. Истината е явна; но хората търсят други неща, ненужни неща – защото имат погрешни цели.

ВАЖНИ НЕЩА – продължение

(първа идея за размишление)

Тайната на Живота е, когато Бог ти дава Себе Си.

Вярата е само охранител, но не е Спасител.

За да оцелеят хората, много Истини трябва да останат скрити от тях.

Хаосът – това е движението, в което няма Покой, няма Център. Но ако Бог даде на човека да погледне хаоса правилно, той ще види, че това е скрит ред.

В този свят страданието е най-разумният закон, най-спасителният закон – нещо, което намества хората; нещо, което им помага да се завръщат.

Боледувай, за да откриеш смисъла на живота, а не за да оздравееш.

Помощта е винаги близка за този, който вярва абсолютно.

Който търси щастие, не е искрен.

Човешкото добро е страданието на света.

Живей в Истината и не я обяснявай. Живей в Истината и не я доказвай.

Без Чистота, науката е разрушителна, а религията е илюзорна.

Овладяването на себе си е освобождаване от времето и света.

Пречистването е излизане от света.

В този свят не е проблем да бъдеш образован и глупав.

(Скоро говорих с тази сестра, тя беше на предната лекция, от Академия на науките, от София. Една прекрасна сестра – но тя е разбрала този, Правилния Път. И обяснява там, в Академията, как, като деца, борят се за власт и т.н., и т.н. Наистина – деца. Разбира се, че там ще се разхождат паразити. Те не са духовни хора и много път има да извървят, докато въобще станат духовни. Но не само там – паразити има дори и в самото Братство. Те вършат прекрасна работа – когото трябва, повдигат; когото трябва, унижават.)

Желанията изработват страданията – става въпрос за неразумните желания.

Чистотата е принцип и затова тя никога не се нуждае от послания.

Миналото живее в нашето днес.

Преданият човек, рано или късно, става господар на себе си.

Всичко е хубаво, когато го гледаш по правилния начин.

Умът те развежда в бъдещето, но Бог е тук. Бог е всякога тук, но умът го няма; умствения човек го няма.

Човек се бори с трудностите, които сам е привлякъл.

Когато Бог е в тебе, тогава: икономика, политика, държава – всичко това са жалки неща.

Твоят Подход е твоят Учител.

Ако много се интересуваш от една лоша мисъл, това означава, че си въвлечен от нея. Това е същество, което те дърпа със своя конец. Мисли постоянно за Бога – и ще се отвлечеш от лошата мисъл.

Направи връзка с Истината, защото в трудни времена звездите няма да ти помогнат.

ВАЖНИ НЕЩА ОТ УЧИТЕЛЯ

(лекция 2)

Там, където Го няма Бог, работите са винаги оплетени дори когато изглеждат уредени.

Интуицията е дадена на човека от Бога, за да схваща той много отдалеч събитията.

На първо място поставяйте Бог, на последно място – хората. (На първо място – Бог! Който сгреши реда, плаща много скъпо.)

Една от причините за злото в света е, че хората са дошли по-близко един до друг.

(Значи, когато хората се сближат, понеже Любовта има съвършени изисквания – накратко обяснявам – хората не могат да издържат на тези изисквания и развалят и себе си, и любовта, и близкия. Затова Учителят казва: Нито близост, нито дистанция. Всеки трябва да го разбере по свой начин.)

Хората са дошли по-близо един до друг, отколкото трябва. Тогава, при туй положение, те изменят пътя на своето движение. Вместо да си помагат, започват да си пречат.

Обикновеният живот, казва Учителят, е сбор от всички мътни реки. (Това е обикновеният живот!)

Животът трябва да се разбира, а не да се подобрява. (Ще повторя: Животът трябва да се разбира. В момента, в който го разбереш дълбоко, той сам ще се промени. Промяната не е твоя. Промяната никога не е човешко дело. Ако човек тръгне да прави промени, да променя себе си – ще сгреши. Но ако се съедини с Бога и поиска Бог да го променя – това е правилното променяне без отклонение. След време ще го обясня как е по-задълбочено според Толтеките.)

Смисълът на живота е да познаеш Бог в себе си.

Човек трябва да се моли да не изпада в изпитание, преди да е развил своята Духовна сила.

Сегашната война, казва Учителят, не се дължи на човека: духовете воюват, а не хората.

Вдъхновението на човека зависи от степента на любовта към Бога.

Всички грехове и престъпления на човека могат да се простят, но лъжата – никога.

Някой път е достатъчно да кажете само една дума, за да развалите за двадесет години своя живот. (Една-единствена дума! Но думите, казвал съм ви, са духове – дълбоки влияния: една дума, и тръгваш назад в развитието. Затова се иска голямо трениране и голям контрол. Особено когато си тотално предизвикан – да не изпуснеш лошата дума, а да кажеш нещо съвсем друго, да объркаш духовете наоколо и в себе си. Вместо проклятие – да благословиш и т.н.)

Думите, казва Учителят – вие си играете с едно оръжие, те са оръжия.

Всичко, което се случва в живота ви, е много добре замислено.

Този, който се е самоубил, се изражда – превръща се в животно. Деградира в животинското царство, за да не чувства така мъките на човешкото тяло. (Връща се назад, понеже не е оценил Дара на Живота.)

Тайната на Злото е в придобиването на Бога. Злото съдейства; то е съюзник, съюзник на Бога – да могат хората да се завърнат. (Защото иначе добрият човек щеше да бъде едно много жалко нещо, понеже не е истински добър. Той щеше да си въобрази, че е нещо огромно.)

Бог използва тъмната Си страна, наречена Зло, за да повдигне съществата. И затова Той е допуснал призрака на Злото.

Злото, това е Потайният Бог – Преобразувател.

Злото отделя нечистите от Бога.

Злото признава за господар само едно Същество – Бог.

Злото е излязло от дълбочината на Бога – то е излязла Сянка, която трябва да освети съществата в техния Път към Бога.

Злото е лишеност от Любовта, за да възстанови Любовта в съществата. То е лишено и няма никакъв избор. (След време ще му се върне, но засега е лишено, за да помогне на другите да се възстановят.)

Дяволът създава грубите условия в живота, а Бог ги смекчава.

Ония, които спъват Пътя Господен – това сме ние, хората. Дяволите не спъват Пътя Господен. Казва Учителят: „Дяволът е необходим сътрудник“.

В онова човешко сърце, в което е влязъл Господ, там никакъв дявол не може да влезе.

Ако работите за Бога, и злото ще работи за вас. (Значи, не само доброто – и злото ще работи за вас.)

Бог помага на онези, които вървят в Правия Път – а другите ги учи по отрицателен път.

Казано е, че Христос ще дойде в облаците. Облаците, казва Учителят, това са светлите мисли на хората. Ще помислите за Христа – и Той ще мисли за вас.

Духовното е Онзи свят в човека, а физическото – това е този свят.

Злото се ражда, когато човекът се отделя от Бога.

Съвременният човек не живее според Истината, а според своя интерес.

Голяма е силата на човека, който има убеждение. Който няма убеждение, той не може да приложи скритата си сила.

УЧИТЕЛЯТ ЗА БОГА

(втора идея за размишление)

Казва:

Аз мога да имам страдания всякакви, но не мога да се съмнявам, че Бог е Любов.

Бог не се нуждае от правоверни и кривоверни, но от хора, които носят Неговата Любов.

Който не познава Бога, не може да мисли правилно.

В света съществува само един Принцип – Бог. Вън от Бога няма друга сила, няма друг принцип.

Ще видиш Бога в Любовта, която проявяваш.

Познаването на Бога – там е преобразяването на човека.

Бог работи, а не ние – проводниците.

Не се стремете към Съвършенството, защото ще се разрушите. Съвършенството е затворена врата, никой не може да влезе там – там е само Бог.

Целта на живота е Единство с Бога, а не съвършенство. Извън Бога нито човекът, нито Дяволът имат покой.

Който люби Бога, изгубва всичките си човешки разбирания.

Любов към Бога – това е смисълът на живота.

Ако вървиш по своята воля, Бог не се занимава с тебе.

Без Бога, и богатството, и знанието, и силата нямат смисъл.

Човек, който не е проявил своята Любов към Бога, той не може да прояви своята Любов към никого.

Като влезеш в Любовта, ще намериш Бога. Като излезеш от Любовта, ще намериш хората.

По някой път вие туряте преграда между вас и Бога – тогава и Бог, Който е толкова силен, не може да ви помогне. (Дето Учителят е казал: „Не можеш да налееш вода в затворено шише“. Не можеш да помогнеш на такъв човек – там съветите са напразни.)

Закон е: Без Бога, Любов между хората не може да има. Тия хора Бог ги създаде като едно условие за тебе, а не като цел. (Те са врата, да се развиваш, а не някаква цел.) Цел в света е само Бог. Трябва да станете едно с Бога, а не да работите за своето благо на Земята. (Значи, да работиш за своето благо на Земята, е погрешна цел.)

Който иска да отиде при Бога, трябва да се освободи от човешките работи. (Някои искат да си посветят живота на Бога, а още имат човешки, земни желания – няма как да бъдеш приет!)

Започнете ли една работа без Бога, никакъв успех не очаквайте. Тогава и успехът е провал.

Да се обърнеш към Бога значи да се обърнеш от човешката любов към Божествената Любов.

Днес всички хора търсят някакво разрешение на живота. Никакво човешко разрешение на въпросите не може да помогне.

ЧИСТИЯТ СМЯХ

(лекция 3)

На първо време ще ви кажа 29 шеги – всички, без изключение, са Тайни поучения. И после ще минем на смешните афоризми – други поучения.

Двама луди си говорят, единият казва:

– Преди да ме приберат в лудницата, бях голям ловджия, всеки ден хващах по няколко заека.

– И как ги хващаше?

– Много просто: скривах се в храстите и се преструвах на морков.

(Значи, ако знаеш на какво да се преструваш, може да уловиш и Ангели, и т.н. – няма да ги коментирам.)

Шотландец станал министър и кметът на неговия роден град поискал да му подари скъп мерцедес. Но шотландецът казал:

– Не мога да го взема – хората ще кажат, че е рушвет.

Тогава кметът казал:

– Ами тогава – да Ви го продам за пет долара?

– Така може, ще купя три мерцедеса.

Циганче свири на цигулка на тротоара. Минава човек, заслушва се възхитен и му казва:

– А бе, момче, ти си голям виртуоз, вундеркинд, Паганини!

Циганчето го гледа смутено, неразбиращо и му казва:

– Ти пък, щото си много хубав!

(Хората си говорят на най-различни езици.)

Габровец пътува с влак за София. Кондукторът проверява билета му и го пита:

– Защо не си купихте билет за отиване и връщане? Щеше да Ви излезе много евтино.

Габровецът казва:

– Отивам в София за операция за подмладяване – ако операцията мине успешно, ще се върна с детски билет.

Двама приятели се срещат:

– Някой ми каза, че ти или брат ти е умрял – но не знаех кой.

– Сигурно съм аз умрял – казва човекът. – Защото брат ми си е жив и здрав!

– Как не те е срам! – ядосва се майка на сина си. – Пак са ти намалили поведението! Вземи пример от баща си – утре го пускат от затвора за добро поведение.

Габровец и американец се хванали на бас кой ще издържи по-дълго на глад. След десет дена американецът умрял. Тогава веднага габровецът умрял – той получил инфаркт, като разбрал, че няма кой да плати баса.

Четирима мързеливци стоят в една стая и на вратата се звъни. Първият мързеливец казва:

– Май се звъни!

След още един час вторият мързеливец казва:

– Абе наистина се звъни!

След още един час – третият:

– Дали да отворя вратата?

И след още един час четвъртият мързеливец станал и отворил вратата. Там стоял петият мързеливец, той казал:

– Какво става бе? Много сте бързи, направо като ракети – не можах да звънна втори път.

(Наука за мързела.)

– Олеле, мъжо, сънувах, че у дома ни има крадци, вир-вода съм!

– Нищо. Подсуши се, жено, лягай бързо и продължавай да сънуваш, че са нахълтали стражари – а ти си гледай кефа.

Старата врана казва на малкото си вранче: „Миличко, не се плаши от летенето. Според статистиката летенето е по-безопасно от шофирането“.

– Кажи ми, скъпа: ако умра, ще ти бъде ли много мъчно за мен? Ще плачеш ли?

Жената казва:

– Знаеш много добре, че плача и по най-малкия повод.

В една лудница един луд седял и вече две седмици се взирал в една дупка в стената. Докторът го гледал, гледал и го пита:

– Какво гледаш?

– Ами погледни и ти, да видиш какво има вътре.

Докторът погледнал и казал:

– Нищо не виждам.

Лудият казал:

– Как ще видиш – аз от две седмици гледам и нищо не видях, а ти искаш от първия път да видиш.

Веднъж един българин бил в Париж, изплюл се на улицата и веднага дошъл стражар и го попитал:

– Защо плюеш? Това е глоба от 200 евро.

Като се върнал в България, жена му го попитала:

– Сети ли се за мен във Франция?

– Сетих се, но много скъпа беше глобата.

– Петкане, вчерашният ураган причини големи щети на вилата ти.

Петкан казал:

– Не зная, още не съм я намерил. Тука беше, ама я няма.

ЧИСТИЯТ СМЯХ – продължение

(трета идея за размишление)

Един млад лекар влиза забързан в моргата и казва на един труп:

– Имам чудесна новина за Вас – не Ви е спрял пулсът, а моят часовник е спрял.

Трупът казал:

– А бе, докторе, и с пулс, и без пулс – вече не ми се живее!

Киркор и Гарабед живеели в един блок: Киркор – на двайсетия етаж, а Гарабед – на първия. Веднъж Киркор решил да си направи майтап и се обадил на Гарабед по телефона:

– Гарабед, бягай много бързо, трябва да ти кажа нещо много интересно!

И Гарабед препускал до двайсетия етаж и видял на вратата бележка: „Абе направих си майтап, Гарабед“.

Гарабед се ядосал и оставил бележка: „Не си мисли, че съм идвал!“.

Двама полицаи се готвят да щурмуват апартамент, в който се е барикадирал тежко въоръжен бандит. Единият полицай казва на другия: „Ти влизай, а аз после ще отмъстя за тебе“.

Един габровец се качил на покрива да поправи една счупена керемида, обаче се подхлъзнал и почнал да лети надолу. Докато минавал пред прозореца на жена си, извикал: „Жена, готви за един човек по-малко!“.

Двама (след сериозно запиване) излизат от кръчмата. Единият казва:

– Чуй как красиво пее чучулигата!

– Каква чучулига бе! Да не си полудял! Това е шаранът.

– Какъв шаран бе! Той не пее през нощта.

Две баби си говорят:

– Пено, как е внучето?

– Ами записаха го в училище за олигофрени.

Другата казала:

– Е, щом го влече това учение – нека да ходи да се учи.

Обява във вестник: „Продавам мотор, премазан и сплескан от валяк“. В редакцията се получава писмо: „Купувам го – но ако ме няма у дома, пуснете го под вратата“.

Сто и три годишната баба Пена от Троян припаднала на улицата, завил й се свят. Линейката я взима, слагат й два шева на главата, която била спукана. Заради възрастта я оставят в болницата два дена, преди да я изпишат, и докторът я пита:

– Как си, бабо Пено?

– Сега съм добре, докторе, но имам кахър: мисля си какво ще правя един ден на старини, щом още на 103 години ми се вие главата.

Вуте стои на гроба на Пена и плаче. Идва Нане и му казва:

– Какво правиш бе, Вуте?

– Плача на гроба на Пена.

– Ама това не е гробът на Пена бе!

– Да бе, и аз се чудя защо плача от часове, пък не ми е мъчно.

Канибал е в леглото си, върти се и се преобръща, не може да заспи. И си мисли: „Кой съм аз? Къде съм? Защо ме има на този свят? Откъде идвам и къде отивам?“. Жена му му казва: „Колко пъти ти казвам да не ядеш интелектуалци!“.

Съдията към подсъдимия:

– Виждам, че освен пари, си започнал да крадеш и часовници, пръстени, огърлици и чанти.

Подсъдимият казва:

– Да, Ваша Светлост, но съм чувал, че само парите не могат да ти донесат щастие.

Влиза борец в църквата и слуша: отчето чете някакви Божии Заповеди – и слуша той:

– Не лъжи! Не кради!...

И казва:

– А бе, отче, аз какво ще работя?

– Послушай, Джон, как чудесно пее славеят – шепне жена му.

Джон казва:

– Какво толкова се чудиш? Той още не се е оженил, няма дългове, зъби не го болят. Защо да не пее?

В съда:

– Осъждам Ви на доживотен затвор!

Подсъдимият казва:

– Протестирам!

Съдията казва:

– Увеличавам присъдата с още една година!

Настрадин бил болен и докторът му проверява температурата и му казва:

– Ами – висока температура!

Настрадин казва:

– Колко?

Докторът казва:

– Сто и пет градуса.

Настрадин казва:

– А колко е световният рекорд?

(Иска да вдигне още.)

СМЕШНИ АФОРИЗМИ

(лекция 4)

Пълна хармония: тя не млъква, той не чува.

Много брачни катастрофи завършват щастливо с развод.

На дъното сме, никакъв провал не е възможен.

Бере душа – не е като да бере цветя.

Праведниците политат на Небето, грешниците – в подземния свят. Кои са по-много, личи по тоталното затопляне на Земята.

Всички, които не са имали време да ме опознаят, са останали с добро впечатление от мене.

И да се променя, и да си остана същият – за вас е по-добре да си нямате вземане-даване с мене.

Денят не се познава от сутринта. Започна със слънце и завърши с дъжд и градушка.

Някои болести напуснаха организма му поради голяма пренаселеност. (Голяма конкуренция!)

При някои поклоните са полезни сутрин и вечер – като фитнес елементи.

Слава на Бога, че човешката алчност е безсилна да ограби Слънцето!

Може да си нямаш нищо – и пак да ти завиждат.

Когато се скарам със себе си, не си говоря няколко дена.

Видът му вдъхваше доверие – и оттам започна моето голямо разочарование.

За миналото не иска да си спомни; за бъдещето не смее да помисли.

При толкова много таланти, никак не е чудно, че нито един не е развит в мене.

Поради липса на средства, полетите на Духа са отменени за неопределено време.

Не трупайте пари на Оня свят – там всичко е безплатно.

И да мисля, и да не мисля – положението ми си остава розово.

Ако се удариш и не те боли, значи си се преселил в Другия свят.

Като дам най-доброто от себе си, нали ще остане само лошото?!?

Попаднеш ли в омагьосания кръг, много неща ще ти станат ясни.

Той беше неуязвим: на ахилесовата си пета имаше мазол.

Ако служа на двама господари, то трудовият ми стаж ще се удвои ли?

Хубаво ми е, а не знам защо. Дано да не открия причината!

Никак не се харесвам, но трябва да се понасям.

Животът е толкова кратък, че нямаме време да покажем всичките си пороци.

Не зная къде се губи моят ангел пазител, но моят дявол изкусител е плътно до мене.

Непризнатият талант, рано или късно, ще стане непризнат гений.

Най-накрая намерих себе си – но се оказа, че това е съвсем друг човек.

След като опознаеш себе си, не се разочаровай от цялото човечество.

Откровение: „Моля причината за моите глупави постъпки да се търси в госпожа Емилия Петрова, по която съм си изгубил ума от една година“.

Ако възгледите ни съвпадат, защо да не поспорим?

Колко кратък е животът – не успяваш да чуеш всичко хубаво за себе си.

Когато глупакът задава въпрос, отговорът се чуди къде да се скрие.

Има нов екстремен спорт: тичане по лекари.

При склерозата едно е сигурно: че съвестта вече не те гризе.

Животът е толкова кратък, че не мога да се изпокарам с всички хора наоколо.

Попаднах на жена, която ми разби сърцето – но не и камъните в бъбреците.

Когато ни омръзне чуждото робство, минаваме под наше.

Мечтата на цървула е да стане обувка.

Ако един мързеливец ускори крачка – значи, той се е спънал.

Ако диагнозата ви е, че сте много здрав и хармоничен, за това може да ви помогне само родната медицина.

Запалиха ми чергата – но добре, че в това време едни други ми подливаха вода.

Някои чакат с нетърпение светлото бъдеще, за да му видят сметката.

Заменям себе си за когото и да е.

Мързеливият човек може да умре от всичко друго, но не и от преумора.

Ако планината не отива при Мохамед, значи е продадена.

Във всяка спяща красавица дреме по една Баба Яга.

За да не мърдаш опашка, трябва да си мърдаш мозъка.

Много се радвам, че всичко, за което съм мечтал, не се сбъдна.

Уж сме произлезли от маймуните, а имаме вълчи характер.

Гаргите са най-свободните птици. Та кой би си купил гарга в клетка?

Човек обикновено иска всичко и веднага – а получава нищо и постепенно.

Късметът се усмихва на смелия; а после дълго му се хили.

Има много хубави хора на този свят – но на Оня са повече.

Във всеки от нас спи гений – и с всеки изминат ден спи все по-дълбоко.

В гората е тихо, защото животните не носят обувки.

Винаги закъснявам за работа, но за сметка на това винаги си тръгвам по-рано.

(Това е в чешкия Парламент:) „Получи се съобщение, че е открито лекарство срещу чумата. Случайно да знаете нашата партия за чумата ли е, или против чумата?“.

Знанието ражда много проблеми, а невежеството – още повече.

Хората са прави, като гласуват на изборите. Те избират този, който ще си понесе вината.

Политиката е изкуството да си търсиш белята, да я намериш – и от цялата работа да си извадиш погрешни изводи.

Защо трябва да ме е грижа за бъдещите поколения? Те какво са направили за мене?

Продажбата на цигари може рязко да се намали, ако върху тях пише: „Цигарите имат високо съдържание на мазнини“.

Нямаме надеждни доказателства, че отвъдният живот ще бъде по-малко вбесяващ от този.

Направи на децата си услуга: не ги създавай.

Смятам, че всеки има право да върви към ада по свой собствен път.

Хубаво е, че когато Бог е създал дъгата, не се е съветвал с декоратор – защото още щяха да обсъждат и да избират цветовете.

Никога не е твърде късно да имаш щастливо детство.

Моля се да не сме ние Венецът на Творението.

„Бъди себе си“ е горе-долу най-лошият съвет, който можеш да получиш.

Има две изключително изтощителни болести: богословието и дизентерията.

През целия си живот съм бил на косъм да стана ангел, но това още не се е случило.

Аз бях роден интелигентен, но образованието ме съсипа.

(Между другото, след време ще има цяла книга със смешни афоризми.)

Тогава бях млад и глупав; сега съм стар и глупав.

Дълго време се търсеше свързващото звено между човека и маймуната – открито е: французите са свързващото звено.

Злото – това е доброто, дошло на власт.

Тъкмо „птичето на щастието“ да кацне на рамото ми – и се сетих за птичия грип и веднага го изпъдих.

Как да съм искрен със себе си, като много добре познавам лукавия си характер!

Нямам време нито да си поправя грешките, нито да направя нови.

Колкото по-далече са роднините ми, толкова по-добре.

Ако един холивудски брак изтрае по-дълго от прясното мляко, той се смята за успешен. (Ако прясното мляко не се развали.)

Аз започнах от нищото и стигнах до кръгла нула, кръгла бедност, до крайна бедност.

Толкова бях изненадана, че съм се родила, че не проговорих година и половина.

Имам за какво да живея: още много от празните ми мечти не са се сбъднали.

Събуждам се в девет сутринта и грабвам вестника; сетне гледам страниците с некролозите – ако ме няма, ставам и отивам на работа.

В лудницата всеки може да говори каквото му скимне – все едно се намира в парламента.

Той беше голям разбирач. Той разбра, че розата мирише по-хубаво от киселото зеле и от чесъна.

С единия крак е в гроба, с другия крак е в ада.

Сменям десет гарги рошави за една бяла лястовица.

Живите са за оплакване, мъртвите са за съжаление.

Ако гониш три заека едновременно, можеш да хванеш крокодил.

АУМ