Bulgarian Български
Джорджия Николова: Създателят на всички светове

Неговото невидимо присъствие се усеща във всеки един миг.

Силата му е несравнима с нищо, което някога е съществувало...

Той е там. Той е началото и безкрая, създателят на всички светове. Великия архитект, Бог.

Различни автори, изследователи, теософи търсят в продължение на хилядолетия, без да намерят отговор на въпроса: Кой е той? Религиозни лидери от цял ​​свят са представени за Негови наместници...

Стойчо Керев: Бог е най-висшата реалност според  монотеистичната и някои политеистични религии. Това е определението за Бога, което четем в световната енциклопедия. Какво е твоето? 

Джорджия Николова: То е всеобщото, което всеки има като разбиране за Твореца. Творецът, като начало на всичко. Творецът - като началото, което е във всичко. И по този начин, обобщавайки  целия свят и всички микро и макро вселени в себе си.Цялото творение - най-малкото и най-голямото. Най-малкото, като начало на света... най-голямото, като целия свят. Цялото творение, всички ние, които сме вътре. Всъщност всеки подсъзнателно осъзнава присъствието на тази сила, на тази единствена величина създаваща всичко, но понякога ние хората разглеждаме неговото присъствие като нещо индивидуално...Но Твореца - той е във всичко  и се проявява във всички аспекти на себе си. 

Стойчо Керев: Ти си тук при нас, защото направи нещо, което изненада всички. Искам да питам - още ли не ядеш? 

Отговорът на този въпрос вижте във видеото, както и на множество други безкрайно любопитни въпроси, като: 

Какъв е дълбокия смисъл на процеса на хранене?

Умеем ли да се храним или просто консумираме храната?

Какво е имало преди Бог?

Могат ли хората да усвоят някои знания, преди да са готови за това?

От намеса на чужди цивилизации ли идва човешкия геном ?

Е ли човекът сътворец на Творението?

Има ли прераждане?

Какъв е скрития смисъл на конфликтите?

Можем ли да намерим обяснение на вселенските закони в свещените книги, като Библията, Корана или древните индийски книги?

Какъв е универсалния закон на вселената?

Как може Бог да бъде любов и едновременно с това да позволява трагедии, войни, глад, болести? 

Има ли по-дълбоки причини за нещата от видимите?

Джорджия Николова: Създателят на всички светове

Джорджия Николова: Създателят на всички светове

Неговото невидимо присъствие се усеща във всеки един миг.

Силата му е несравнима с нищо, което някога е съществувало...

Той е там. Той е началото и безкрая, създателят на всички светове. Великия архитект, Бог.

Различни автори, изследователи, теософи търсят в продължение на хилядолетия, без да намерят отговор на въпроса: Кой е той? Религиозни лидери от цял ​​свят са представени за Негови наместници...

Стойчо Керев: Бог е най-висшата реалност според  монотеистичната и някои политеистични религии. Това е определението за Бога, което четем в световната енциклопедия. Какво е твоето? 

Джорджия Николова: То е всеобщото, което всеки има като разбиране за Твореца. Творецът, като начало на всичко. Творецът - като началото, което е във всичко. И по този начин, обобщавайки  целия свят и всички микро и макро вселени в себе си.Цялото творение - най-малкото и най-голямото. Най-малкото, като начало на света... най-голямото, като целия свят. Цялото творение, всички ние, които сме вътре. Всъщност всеки подсъзнателно осъзнава присъствието на тази сила, на тази единствена величина създаваща всичко, но понякога ние хората разглеждаме неговото присъствие като нещо индивидуално...Но Твореца - той е във всичко  и се проявява във всички аспекти на себе си. 

Стойчо Керев: Ти си тук при нас, защото направи нещо, което изненада всички. Искам да питам - още ли не ядеш? 

Отговорът на този въпрос вижте във видеото, както и на множество други безкрайно любопитни въпроси, като: 

Какъв е дълбокия смисъл на процеса на хранене?

Умеем ли да се храним или просто консумираме храната?

Какво е имало преди Бог?

Могат ли хората да усвоят някои знания, преди да са готови за това?

От намеса на чужди цивилизации ли идва човешкия геном ?

Е ли човекът сътворец на Творението?

Има ли прераждане?

Какъв е скрития смисъл на конфликтите?

Можем ли да намерим обяснение на вселенските закони в свещените книги, като Библията, Корана или древните индийски книги?

Какъв е универсалния закон на вселената?

Как може Бог да бъде любов и едновременно с това да позволява трагедии, войни, глад, болести? 

Има ли по-дълбоки причини за нещата от видимите?