Bulgarian Български

Има една тайна цел, която е скрита в живота на ученика. И всеки ученик е длъжен да се стреми към тази тайна и скрита цел. Тя се състои в това ученикът да види скритото Лице на своя Учител. Това Лице е отвъд сътворението и отвъд световете. Ето защо ученикът се моли, работи, учи и страда.
Ние сме родени, за да открием своя Учител. Но днес само търсачи могат да Го открият. Кой е търсач? Търсачът е особено същество, особена душа. Той е съчетание от воля, постоянство и неизменност. Волята го води, постоянството го учи, а в неизмеността е скрито Сливането.
Едно от най-важните неща в живота е да любиш своя Учител. В Любовта към твоя Учител е скрито Откровението за твоя път. Това Откровение е безмълвно, то е отвъд думите. Нашият път към Учителя е повече безмълвен, отколкото мълвен. Ние трябва да се научим да разбираме Безмълвеността на своя Учител, защото това е пътят, чрез който да проникнем в Словата на своя Учител, в Словата — Портали.
Когато познах своя Учител, изгубих себе си и намерих себе си. Странно нещо беше срещата ми с моя Учител, защото не разбрах точно какво изгубих и какво намерих. Но нещо се случи. Придобих сякаш потайна същност. Нещо от Нищото ме посети. И сега знам едно: целият ми живот ще бъде само усилия, посветени на моя Учител. И знам, че в замяна Той ще ми даде Дара на Нищото, Дара на Собствената Си Мистерия. Това го наричам Пътят
 
Елеазар Хараш