Bulgarian Български

Прочети още...

Пред нас изникнаха седемте стъпала по Пътя към Истината: седемте макамата [1] , които егото на всеки трябва да изкачи, за да постигне Единение. Първото на Покварения нафс [2] , най-ниското и най-разпространено стъпало в битието на душата, когато тя е хваната в капана на земните желания.