Начална страница

Здравейте! Ние сме Николай и Антония и представляваме Фондация „На крилете на знанието“. Ако искате повече информация за нашите събития и мероприятия, не се колебайте да ни пишете и да свържете с нас! Благодарим ви!

Кои сме ние?

Николай Иванчев – директор на Фондацията. Завършил съм СА „Д.А.Ценов“ гр. Свищов с магистърска степен Икономист. Учител съм по икономически дисциплини с диплома от ВТУ „Св. Св. Кирили и Методий“ гр. Велико Търново.

Антония Димитрова – член на Управителния съвет на Фондация „На крилете на знанието“.

Завършила съм специалностите „Журналистика“, „Икономика и управление на бизнеса“ и „Начална училищна педагогика“.

Работила съм седем години като журналист, в този период съм създавала авторски материали в областта на образованието, здравеопазването, социалните дейности, културата и личностното развитие.

Винаги съм била обществено ангажирана личност, участвала съм в създаването на образователни политики, реализирала съм социалнозначими проекти и съм била ментор на млади хора.

Имам опит като начален учител и в работата си залагам на учене чрез правене, използвам иновативни методи и прилагам индивидуален подход към всяко дете, за да го подкрепя да развие своя потенциал. 

През целия си живот се ръководя от думите на Нелсън Мандела, че образованието е най-мощното оръжие, което можете да използвате, за да промените света.

За нас

Фондация „На крилете на знанието“ е регистрирано по ЗЮЛНЦ и е в обществена полза.

Цели на фондацията: 

1. Развитие на формалното и неформалното образование в България и  повишаване на качеството на образованието в България; 

2. Насърчаване образованието и образователните дейности сред деца и  младежи, както и подпомагане на кариерното им и професионалното им развитие в областите на обучение;

3. Повишаване на професионалните знания и умения на учители и  педагогически специалисти; 

4. Утвърждаване на гражданското общество; 

5. Подпомагане на родители и ученици в сферата на образованието;

6. Подпомагане на младежите в България чрез развитието на младежки  политики и младежка дейност и чрез тяхното социално включване;

7. Развитие на професионалния и непрофесионалния спорт в България;

8. Популяризиране на спорта и на различните физически активности среда  децата и младежите в България; 

9. Използване на спорта за развитие на лични качества като дисциплина,  отговорност и увереност сред младежите в България; 

10. Финансова и друга подкрепа на деца и младежи в сферата на спорта и  науката; 

11. Трансфер на знания за реализиране на достижения в областта на  научноизследователската и иновационната дейност, както и в сферата на  спорта и здравословния начин на живот; 

12. Организиране на културни и образователни мероприятия и дейности сред  възрастните, младежите, децата и хората в неравностойно положение;

13. Насърчаване, обучаване и подпомагане на деца, младежи, възрастни и лица в  неравностойно положение; 

14. Подпомагане развитието на иновации и иновативни идеи в България;

15. Провеждане на образователни инициативи; 

16. Развитие на дейности с цел подпомагане и популяризиране на идеите за  опазване на околната среда; 

17. Подпомагане и насърчаване на доброволчеството и дарителството;

18. Създаване и развитие на социални услуги насочени към уязвими групи от  обществото; 

19. Други цели, незабранени от закона. 

Блог

Награждаване от регионалния конкурс „Градове на бъдещето“

Днес на изложба организирана от Фондация „На крилете на знанието “ бяха обявени призовите места от конкурса „Градове на бъдещето“. В творческата надпревара се включиха ученици от 2-ри до 9-ти клас от училищата в област Плевен, които на организираната изложба представиха своите картини и макети. Творенията на участниците изобразяваха техните виждания какъв ще бъде техния …

РЕГИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ“

На 12 април в зала „Плевен” на Областната администрация, под патронажа на областния управител, се проведе Регионален младежки форум за споделяне на добри практики „Гласът на младите”. Организатор на събитието е фондация „На крилете на знанието“ с подкрепата на Община Плевен и Регионален инспекторат по образованието – Плевен. Официални гости на форума бяха: Елина Димитрова …

Летен лагер „Млади приключенци“

Потопи се в лятно приключение, изпълнено със забавления, смях, екипни игри, творчество, състезания и посещение на забележителности в сърцето на Родопите. Кой може да участва Деца от 7 до 12-годишна възраст Кога? Събитието ще се проведе в периода от 22.07 до 26.07 включително Къде? Лагерът ще се проведе в град Смолян – в сърцето на …

За контакти

Адрес на фондацията: гр. Плевен, ж.к. Воден 4

Николай Иванчев-директор на фондацията +359885823674

Антония Димитрова – член на УС +359895301021

e-mail: znanieto.foundation@gmail.com

Банкова сметка:

IBAN: BG91FINV91501017758863

Титуляр: Фондация „На крилете на знанието“